Sponzorujeme


Malovaný kraj 

je nekomerční dvouměsíčník o 32 stranách zaměřený na národopis a vlastivědu Slovácka. 

První číslo vyšlo již roku 1946 v Břeclavi. 

Najdete zde ale rovněž články o zajímavých osobnostech, muzeích a pamětních síních, lidových muzikách, technických památkách, archeologii, výtvarném umění, architektuře, přírodě, právě vycházejících knihách majících vztah k uvedenému regionu.

Na jihovýchodní Moravě asi neexistuje město či vesnice, jimž by někdy v periodiku nebyla věnována pozornost. Autory jednotlivých příspěvků jsou jak odborníci, tak dopisovatelé z řad neprofesionálů zajímající se o tradice svého domova. 

Český bestseller

Každoročně udílené ceny Český bestseller oceňují nakladatele i autory knižních novinek, které se staly v uplynulém kalendářním roce nejprodávanějšími v rámci internetového obchodu a sítě knihkupectví knihcentrum.cz.

Koně na Žofíně

Tradiční galavečer plný zvučných podnikatelských a uměleckých jmen s vyhlašováním nejlepších sportovců v Pavo poháru Jezdectví a nejlepších sportovců vyhlášených skokovou a drezurní komisí a dalšími oceněními v disciplínách spřežení, voltiž, endurance a reining.

Křídla motýlí

Benefiční koncert Křídla motýlí pro charitativní organizaci Debra, která pomáhá lidem s onemocněním kůže zvané motýlí křídla.

Tato akce je pro nás významná nejen svým účelem, ale také i tím, že se koná v Jihomoravském regionu.