POMÁHÁME

SBÍRKA WALSTEAD MORAVIAPRESS

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 postihla zaměstnance naší společnosti přírodní katastrofa doprovázena velkými materiálními ztrátami.

Naštěstí, a to je nejdůležitější, se nejedná o ztráty na životech či zdraví. Nicméně ztráty na majetku jsou enormní. Velký počet našich kolegů žije ve spádové oblasti zničených vesnic a přišli téměř o vše.

Zorganizovali jsme proto pro okamžitou pomoc u našeho bankovního partnera České spořitelny transparentní účet, na který je možné přispívat dle Vašeho uvážení peněžitou pomoc.

Tato pomoc bude bez zbytečných časových a administrativních průtahů poskytnuta těm, kteří ji nutně potřebují.

Osvědčení o konání veřejné sbírky naleznete zde.


 2 352 528 Kč

stav účtu k 23. 7. 2021 v 15:00 hod. 


Děkujeme za příspěvky 

obchodním partnerům a společnostem:

                      BORGIS a.s.                                     CPI Moravia Books s. r. o.                       UNIPRINT, s. r. o.                      

                      Slezské vydavatelství                     GARAVIN s.r.o.                                         Garamon s. r. o.

                      Tiskárna KaB Most                          TRIAPEX s.r.o.                                          Svoboda Press s.r.o.

                      Motel Hana Restaurant                   DANTE.CZ, s.r.o                                       Sanap Kostelec s.r.o.

                      SIMIX MORAVA s.r.o.                      Helma Roto, spol. s r.o.                            Myslivost, s.r.o.

                      Koenig & Bauer (CEE)                     SEVEROTISK s.r.o.                                    OLLIVE Account s.r.o. 

                      GRAFOSERVIS s.r.o.                       Bjornberg 1781, s.r.o.

a všem soukromým osobám a anonymním dárcům.

Jména soukromých osob jsou nám známa.  Z důvodů legislativních nařízení je nemůžeme zveřejňovat.


POTVRZENÍ PRO DAŇOVÉ ÚČELY

Právnické osoby - kontaktujte nás prosím na emailu office@walstead-moraviapress.com 

Soukromí dárci  - vyplňte prosím následující formulář údaji, které jsou pro potvrzení nezbytné:


Jak využít potvrzení pro daňové účely?

Fyzické osoby

podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za zdaňovací období (kalendářní rok) odečíst nejvýše 15 % ze základu daně, to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.

Právnické osoby 

podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, lze odečíst vždy nejvýše 30 % sníženého základu daně.


Daň z příjmů za rok 2021 lze snížit uplatněním poskytnutého daru až do výše 30 % základu daně!